Visas ziņas

Tiek uzsākta “Saieta nama” būvniecība

09.04.2015. pasūtītājs oficiāli atklāja objektu un visas iesaistītas puses veica pirmo simbolisko „racienu” ar lāpstu, uzsākot objekta būvniecības procesu.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts „Saieta nams” (Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca). Ēkai tiks izbūvēti divi stāvi ar daļēji izbūvētu trešo stāvu, divslīpu jumts un virs galvenās ieejas centrēts vertikālais akcents – tornis. Galvenā ieeja tiks akcentēta ar arkveida portālu. Pirmajā stāvā atradīsies plašs vestibils, aiz kura, sekos gaiteņu krustpunkts. Papildus pirmajā stāvā tiks izbūvēti darbinieku kabineti, pieņemšanas telpas, mācību klases, arhīvs, bibliotēka, tehniskās telpas. Ēkas otrajā tiks izbūvēta lielā sanāksmju zāle un daudzfunkcionāla telpa, kuru iespējams sadalīt mazākās telpās ar nolaižamām starpsienām.
Iekšējajos un ārējajos apdares materiālos tiks izmantoti augstvērtīgi dabiski materiāli.