Visas ziņas

Mežaparka infrastruktūra

10.12.2014. saņēmām būvatļauju objekta  „Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana-skaņu valnis Kokneses prospektā 1a, Rīgā” un „Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1A, Rīgā” būvniecībai.
Projekta ietvaros tiks izveidota jauna mazstāvu dzīvojamo ēku teritorija. Tiks izbūvēts skaņas valnis 850 m garumā gar pilsētas maģistrālo ielu Gustava Zemgala gatvi. Uz šī vaļņa tiks veidoti apstādījumu 3,7 ha platībā. Speciāli valnim, tiks piemeklēta meža/kailcirtes donora vieta, no kuras tiks veikti pārstādīšanas darbi uz valni, tādejādi radot iespaidu, ka valnis ir dabīgi izveidojies.