Vīzija un vērtības

Mūsu mērķis ir objekta lietojamība un cilvēcība, lai vide kalpo cilvēkam.

Mūsu mērķis ir radīt vidi, kas perfekti atbilst cilvēka un pasūtītāja vajadzībām. Turklāt ne tikai šodienas vajadzībām, bet arī tām, kas būs aktuālas nākotnē. Mums ir svarīgi, lai mūsu realizētie objekti ir intuitīvi saskarsmē, rada pievienoto vērtību un ir ilgtspējīgi. Tiem pēc iespējas ir arī jāvairo vērtība cilvēkiem apkārtējā sabiedrībā un jāvirza attīstība.

Mūsu projekti un iniciatīvas nestāv tukšās un izolētās vietās. Ikviens mūsu projekts ietver arī pievienoto vērtību apkārtējai sabiedrībai. Tie vairo estētiku, uzlabo pilsētvidi un rada pozitīvu domino efektu uz apkārtni. Mūsu mērķis ir objekta lietojamība un cilvēcība, lai vide kalpo cilvēkam.

Merks ir audzis, pateicoties vērtībām, kas veidojušās sadarbībā ar  klientiem.

uzticamība

Līgumisko solījumu izpilde, garantijas un finansiāla atbildība par katru sava darba posmu, korekta un godīga attieksmei pret valsti, partneriem un darbiniekiem.

stabilitāte

Esam starptautiska uzņēmuma sastāvdaļa, kura akcijas tiek kotētas biržā, droša darba vieta darbiniekiem, kuri patstāvīgi pieņem lēmumus un atbild par līgumu un doto solījumu izpildi neatkarīgi no mainīgiem apstākļiem vai izmaiņām valstī un nozarē.

kvalitāte

Kvalitāte it visā – projektēšanas, būvniecības, izmantoto tehnoloģiju, pieņemto lēmumu un pārvaldības jomās.

izaugsme

Gan moderni procesi un tehnoloģijas, gan īpaši, pašu izstrādāti risinājumi un domāšana, kas nodrošina mūsu būvuzņēmuma attīstību.

atvērtība

Demokrātisks, uz sadarbību vērsts vadības stils, viedokļu un kolēģu iniciatīvas novērtēšana, demokrātiska lēmumu pieņemšana.