Vīzija un vērtības

Mūsu mērķis ir objekta lietojamība un cilvēcība, lai vide kalpo cilvēkam.

Mūsu mērķis ir radīt vidi, kas perfekti atbilst cilvēka un pasūtītāja vajadzībām. Turklāt ne tikai šodienas vajadzībām, bet arī tām, kas būs aktuālas nākotnē. Mums ir svarīgi, lai mūsu realizētie objekti ir intuitīvi saskarsmē, rada pievienoto vērtību un ir ilgtspējīgi. Tiem pēc iespējas ir arī jāvairo vērtība cilvēkiem apkārtējā sabiedrībā un jāvirza attīstība.

Mūsu projekti un iniciatīvas nestāv tukšās un izolētās vietās. Ikviens mūsu projekts ietver arī pievienoto vērtību apkārtējai sabiedrībai. Tie vairo estētiku, uzlabo pilsētvidi un rada pozitīvu domino efektu uz apkārtni. Mūsu mērķis ir objekta lietojamība un cilvēcība, lai vide kalpo cilvēkam.

Merks ir audzis, pateicoties vērtībām, kas veidojušās sadarbībā ar  klientiem.

uzticamībai

–  līgumisko solījumu izpildei, garantijām un finansiālajai atbildībai par katru sava darba posmu, korektai un godīgai attieksmei pret valsti, partneriem un darbiniekiem.

stabilitātei

–  esam starptautiska uzņēmuma sastāvdaļa, kura akcijas tiek kotētas biržā, droša darba vieta darbiniekiem, kuri patstāvīgi pieņem lēmumus un atbild par līgumu un doto solījumu izpildi neatkarīgi no mainīgiem apstākļiem vai izmaiņām valstī un nozarē.

kvalitātei

–  būvniecības, izmantoto tehnoloģiju, pieņemto lēmumu un pārvaldības jomās.

izaugsmei

–  gan moderniem procesiem un tehnoloģijām, gan īpašiem, pašu izstrādātiem risinājumiem un domāšanai, kas nodrošina mūsu būvuzņēmuma attīstību.

atvērtībai

–   demokrātiskam, uz sadarbību vērstam vadības stilam, viedokļu un kolēģu iniciatīvas novērtēšanai, demokrātiskai lēmumu pieņemšanai.