“Merks” paraksta līgumu par Salaspils bērnudārza būvniecību

14.10.2020

Būvkompānija “Merks” ir  noslēgusi līgumu ar Salaspils novada domi par jauna bērnudārza celtniecību Salaspilī. Darbi ietver jaunas, pilnībā mēbelētas bērnudārza ēkas būvniecību, teritorijas infrastruktūras izbūvi un pilsētas gāzes sadales cauruļvadu pārbūvi. Līguma summa ir 5,8 miljoni eiro. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada janvārī. Šī projekta rezultātā tiks radītas 288 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem.

“Lēmām par septītās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, jo ar katru gadu Salaspilī pieaug iedzīvotāju skaits un vairāki simti bērnu gaida rindā uz vietu bērnudārzā,” stāsta Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs. “Mūsu mērķis ir izveidot izglītības iestādi, kas nodrošina mūsdienu dzīvesveidam atbilstošu funkcionalitāti un rada iedvesmojošu vidi mūsu bērniem. Tādēļ mūsu speciālisti devās arī braucienā uz Knivstu Zviedrijā, lai gūtu pieredzi par bērnudārzu funkcionalitāti, energoefektivitāti un inženiertehniskajiem risinājumiem.”

 

“Bērnudārzs atbildīs jaunākajām būvniecības ilgtspējas tendencēm, jo tā būvniecībā tiks izmantoti CLT koka paneļi, kas ir mūsdienīgs un videi draudzīgāks risinājums. CLT atstāj mazāku CO2 pēdas nospiedumu un izmanto dabas atjaunojamos kokmateriālu resursus. Šāds mūsdienīgs risinājums un progresīva vide noteikti pozitīvi ietekmēs bērnu attīstību. Esam priecīgi būt izvēlētiem par partneriem šim projektam, jo “Merks” mērķis ir būvēt vidi izaugsmei – pilsētu un valsts attīstībai, un šis projekts to noteikti parādīs,” saka Andris Bišmeistars, “Merks” valdes loceklis un celtniecības direktors.

 

Lai gan tradicionāli tiek uzskatīts, ka bērnudārzi un skolas nodrošina formālo izglītību, mūsdienās arvien vairāk akcents tiek likts uz neformālu izglītības telpu, kas ir piemērota daudzpusīgas izglītības sniegšanai. Tajā bērni mācās viens no otra un iegūst kompetenci, darot uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar ikdienas dzīvi. Tādēļ ļoti svarīga ir tieši neformālās izglītības telpa, kur tiek rosināts radošums, savstarpējā sadarbība, atgriezeniskās saites sniegšana – jebkura aktivitāte, kas palīdz iegūtās zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē.

Grupu telpas būs vienāda izmēra, racionālas un daudzfunkcionāli lietojamas, lai ēku varētu izmantot arī kā sākumskolu, kā arī citām izglītības aktivitātēm. Centrālā zāle būs ar amfiteātri un saistītu mūzikas klasi, kas gan veidos ēkas kodolu ikdienā, gan ļaus to izmantot dažādiem koncertiem. Aktu zāli plānots izmantot gan kā vestibilu, gan ēdamzāli. Grupas telpās guļamzona nebūs atdalīta, bet gulēšana tiks nodrošināta saliekamajās gultās. Izmērs ļaus telpas izmantot arī mācībām.

Lai veidotu pietiekoši funkcionālu āra teritoriju atbilstoši bērnu skaitam, daudzveidīgais labiekārtojums un aprīkojums būs sadalīts tematiskajās “dārzu” zonās – te būs kalna, meža, ielejas, pļavas un sporta dārzs.

Jaunais bērnudārzs atradīsies Rubeņu ielā 2A, kur blakus jau atrodas divas vidusskolas, peldbaseins, stadions un Sporta nams. Jaunā ēka tiek plānota kā izglītības iestāde dažāda vecuma bērniem dažādos attīstības posmos.

2018. gadā izsludinātajā metu konkursā uzvarēja SIA “MADE arhitekti”, kas plānoja bērnudārzu tā, lai katrs bērns justos kā mājās.