Darbu uzsākusi jaunā apakšstacija “Skrunda”

02.07.2019

Lai nodrošinātu Skrundas novadam kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi un nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, darbu uzsākusi jauna apakšstacija “Skrunda”, kuras izbūves darbus vadīja būvkompānija “Merks”. No jaunās apakšstacijas elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta 4325 pieslēgumiem.

Līdz šim bija galvenais elektroenerģijas apgādes objekts Skrundas novadā bija Rudbāržu apakšstacija, kas nepārtraukti darbojās 50 gadus un šajā laikā gan apakšstacijas ēka, gan tajā uzstādītās iekārtas bija fiziski un morāli novecojušas. Jaunā 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacija ir uzbūvēta tuvāk Skrundai, Raņķu pagastā, tādējādi tuvinot to slodžu centram. Līdz ar apakšstacijas “Skrunda” izbūvi ir mainījies elektrotīkla izvietojums, palielinājusies pieļaujamā elektrotīkla slodze un par 23 km samazinājies vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju garums. Apakšstacijai pieslēgtā vidējā sprieguma elektrotīkla kopgarums ir 409 kilometri.

“Skrundas apakšstacija izbūves darbi tika veikti 15 mēnešu laikā – gan projektēšana un būvdarbi, gan augstsprieguma un vidsprieguma daļu izbūve. Tā kā būvniecības process bija cieši saistīts ar esošā energoapgādes tīkla darbību, tas ir, ar ļoti ierobežotiem sistēmas atslēgumu laikiem, tad uzskatām, ka darbi šāda tipa objektiem ir paveikti raiti,” atzīst Edijs Balga, “Merks” energobūvniecības nodaļas vadītājs.

Jaunizbūvētā apakšstacija ir nozīmīgs infrastruktūras objekts Skrundas pilsētai un novadam, kas tika īstenots, sadarbojoties AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” un Skrundas novada pašvaldībai, un tās svinīgā atklāšana noritēja 7.jūnijā. Apakšstacijas uzdevums ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu elektroenerģiju turpmākajām desmitgadēm visam novadam, un tā dos iespēju patērētājiem pieslēgt jaunas un lielākas slodzes par salīdzinoši zemākām izmaksām.