Spīķeru projekts – Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijaMaskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāls, Rīga

Būvdarbi veikti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijas” projekta ietvaros. Tā mērķis ir nodrošināt degradētās teritorijas kvartāla starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām, kā arī 1,3 kilometrus garā krastmalas posma revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu.
Foto: A.Meiers

Pasūtītājs:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Projekta nosaukums:
Spīķeru projekts – Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija
Kategorija:
Inženierbūves
Būves veids:
Meliorācijas darbi un zemes labiekārtošana
Arhitekts :
Rolands Bruzgulis
Projekta autors:
SIA „Arplan”
Darbu veids:
Rekonstrukcija
Valsts:
Latvija
Adrese:
Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāls, Rīga
Projekta sākums:
2012
Pabeigšanas gads:
2013