Apakšstacijas “Aloja” rekonstrukcijaAloja

1973.gadā celtajā 110/20kV apakšstacijā “Aloja” veikta esošo septiņu apakšstacijas 110kV pievienojumu rekonstrukcija – secīga demontāža un jaunu pievienojumu montāža. Rekonstrukcijas darbu apjoms sevī ietver pilna tehniskā projekta izstrādi, vadības ēkas būvniecību, 110kV un 20kV iekārtu montāžu, apakšstacijas releju aizsardzības un dispičervadības sistēmu izbūvi.

Pasūtītājs:
AS “Augstsprieguma tīkls”
Projekta nosaukums:
Apakšstacijas “Aloja” rekonstrukcija
Kategorija:
Inženierbūve
Būves veids:
Elektroenerģijas infrastruktūra
Projekta autors:
SIA “Kārlis”
Darbu veids:
Rekonstrukcija
Valsts:
Latvija
Adrese:
Aloja
Projekta sākums:
2015
Pabeigšanas gads:
2018