Apakšstacijas “Aizkraukle” pārbūve un paplašināšanaTilta iela 2, Aizkraukle

Apakšstacijas “Aizkraukle” rekonstrukcija laikā tiks demontēta esošā 110kV apakšstacija (seši pieslēgumi), tās vietā izbūvējot jaunu 110kV apakšstaciju. Tāpat darbi paredz esošās 330kV apakšstacijas paplašināšanu, uzstādot autotransformatoru un šunta reaktoru. Abu minēto iekārtu savienošanai ar esošo 330kV apakšstaciju tiks izbūvēti vēl divi 330kV pievienojumi.

Pasūtītājs:
AS “Augstsprieguma tīkls”
Projekta nosaukums:
Apakšstacijas “Aizkraukle” pārbūve un paplašināšana
Kategorija:
Inženierbūve
Būves veids:
Elektroenerģijas infrastruktūra
Projekta autors:
SIA “K2 projekts”
Darbu veids:
Rekonstrukcija
Valsts:
Latvija
Adrese:
Tilta iela 2, Aizkraukle
Projekta sākums:
2016
Pabeigšanas gads:
2019