Apakšstacija “Skrunda”“Jaunrobežnieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326

Līdz šim galvenais elektroenerģijas apgādes objekts Skrundas novadā bija Rudbāržu apakšstacija, kas nepārtraukti darbojās 50 gadus un šajā laikā gan apakšstacijas ēka, gan tajā uzstādītās iekārtas bija fiziski un morāli novecojušas. Jaunā 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacija ir uzbūvēta tuvāk Skrundai, Raņķu pagastā, tādējādi tuvinot to slodžu centram. Līdz ar apakšstacijas “Skrunda” izbūvi ir mainījies elektrotīkla izvietojums, palielinājusies pieļaujamā elektrotīkla slodze un par 23 km samazinājies vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju garums. Apakšstacijai “Skrunda” pieslēgtā vidējā sprieguma elektrotīkla kopgarums ir 409 kilometri un no apakšstacijas elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta 4 325 pieslēgumiem.

Pasūtītājs:
AS “Augstsprieguma tīkls”
Projekta nosaukums:
Apakšstacija “Skrunda”
Kategorija:
Inženierbūve
Būves veids:
Elektroenerģijas infrastruktūra
Projekta autors:
SIA “K2 projekts”
Darbu veids:
Jaunbūve
Valsts:
Latvija
Adrese:
“Jaunrobežnieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326
Projekta sākums:
2018
Pabeigšanas gads:
2019