Karjera Merks

Merks sasniegumi ir iespējami, pateicoties izcilai komandai – savas nozares speciālistiem un talantiem, kas ir strādājuši pie katras nianses. Merks pulcina savā kolektīvā būvniecības, projektēšanas, projektu sagatavošanas, projektu attīstības speciālistus – labākos savā nozarē, tā nodrošinot darbu izpildes kvalitāti un garantijas mūsu veiktajiem darbiem.

Merks ir sapulcinājis labākos talantus nozarē.

Izaugsme un sasniegumi – saviem kolēģiem mēs veidojam darba vidi, kurā katrs jūtas iespējots un atbalstīts jaunu mērķus sasniegšanai un izaugsmei.

Pieredze un zināšanas – Merks komanda darbojas vidē, kura veicina zināšanu uzkrāšanu, apmaiņu un atklātību, kas nodrošina milzīgu pieredzes un zināšanu krātuvi.

Patstāvīga lēmumu pieņemšana – mūsu kolēģiem ir dota brīvība patstāvīgi un īstajā laikā pieņemt lēmumus par risinājumiem.

Stabilitāte – Merks nodrošina stabilu darbu, skaidrus darba pienākumus, godīgu atalgojumu un bonusus.

Mēs investējam mūsu komandas zināšanu, prasmju un pieredzes pilnveidošanā. Mēs zinām, ka mūsu kolēģi šīs zināšanas un pieredzi liks lietā, lai celtu latiņu vēl augstāk, un gala rezultātā ieguvējs būs mūsu klients – jaunā mājokļa īpašnieks, biroja darbinieks, skolas, sporta centra vai lielveikala apmeklētājs.

laties pievienoties mūsu komandai?
Sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu cv@merks.lv.