Par Merks

Cilvēku vajadzības un tehnoloģijas mainīsies, taču mūsu risinājumi nemainīgi ļaus, lai vide kalpo cilvēkam.

Ikviens būvniecības projekts sākas ar ideju, reizēm pat sapni. Tas ir jāīsteno materiālā formā tā, lai iegūtu rezultātu – finansiālu, estētisku un funkcionālu. Ceļš no “papīra” līdz fiziskam objektam katru reizi ir izaicinājumiem pilns un atšķirīgs. Dažādas ir projektu lokācijas, mērogi, funkcijas, tehniskās, stila prasības un citi mainīgie lielumi.

Mēs ticam, ka labākā rezultāta sasniegšanai svarīgākais ir cilvēku talants, komandas darbs un patstāvīga lēmumu pieņemšana. Tehnoloģijas, inovācijas un nauda ir tam pakārtoti resursi. Tāpēc katru projektu mēs sākam ar personalizētas profesionāļu komandas izveidi. Nav viena Merka, bet katram projektam ir savs – vislabākais un piemērotākais Merks.

Mēs esam talantu komanda, kas atrod piemērotākos risinājumus idejas īstenošanai. Mēs nebūvējam vienkārši objektus, bet vidi, kura iedvesmo un ļauj attīstīties. Cilvēku vajadzības un tehnoloģijas mainīsies, taču mūsu risinājumi nemainīgi ļaus, lai vide kalpo cilvēkam.

Mēs vēlamies uzbūvēt pasauli, kurā ir vide, kas rosina izaugsmi – biznesa, pilsētas, valsts un tās iedzīvotāju izaugsmi. Tiešā veidā tas nozīmē, ka mūsu būvētie projekti nodrošina gan biznesa attīstību, gan drošu un ērtu vidi dzīvošanai. Tā ir vide, kas nodrošina paliekošu vērtību, nākotnes risinājumus un vietu uzlabojumiem.

Merks ir daļa no Baltijas būvniecības tirgus līdera – Merko Ehitus grupas, kas ir akciju sabiedrība un ir publiski kotēta Tallinas Nasdaq biržā kopš 1997.gada, tāpēc mēs darbojamies pēc maksimāli striktiem labas pārvaldības prakses principiem. Mūsu darbība ir uz rezultātu vērsta, izsekojama un caurspīdīga. Lai nodrošinātu efektīvu pamatdarbības  funkciju pārvaldību un procesu vadību, uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes, arodveselības, darba drošības un vides vadības sistēmu standartiem – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007.