Par Merks

Mēs ticam, ka labākā rezultāta sasniegšanai svarīgākais ir cilvēku talants, komandas darbs un patstāvīga lēmumu pieņemšana. Tehnoloģijas, inovācijas un nauda ir tam pakārtoti resursi, tāpēc katru projektu mēs sākam ar personalizētas profesionāļu komandas izveidi.

Mēs esam talantu komanda, kas atrod piemērotākos risinājumus idejas īstenošanai. Mēs nebūvējam vienkārši objektus, bet vidi, kura iedvesmo un ļauj attīstīties.

Cilvēku vajadzības un tehnoloģijas mainīsies, taču mūsu risinājumi nemainīgi ļaus, lai vide kalpo cilvēkam.
Mēs vēlamies uzbūvēt pasauli, kurā ir vide, kas rosina izaugsmi – biznesa, pilsētas, valsts un tās iedzīvotāju izaugsmi. Tiešā veidā tas nozīmē, ka mūsu būvētie projekti nodrošina gan biznesa attīstību, gan drošu un ērtu vidi dzīvošanai. Tā ir vide, kas nodrošina paliekošu vērtību, nākotnes risinājumus un vietu uzlabojumiem.

Kvalitātes standarti
Lai nodrošinātu efektīvu pamatdarbības  funkciju pārvaldību un procesu vadību, uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes, arodveselības, darba drošības un vides vadības sistēmu standartiem – ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015.

Merko grupa
Merks ir daļa no Baltijas būvniecības tirgus līdera – Merko Ehitus grupas, kas ir akciju sabiedrība un ir publiski kotēta Tallinas Nasdaq biržā kopš 1997.gada. Mūsu darbība ir uz rezultātu vērsta, izsekojama un caurspīdīga.