Mājokļu būvniecība

Merks dzīvokļi ir vērtīga ilgtermiņa investīcija. To pierāda interese par mūsu projektiem no nekustamo īpašumu investoriem, kā arī mūsu realizēto dzīvokļa cenu dinamika gadu gaitā.

Izcila kvalitāte
Kā projekta autors, attīstītājs, būvnieks, pārdevējs mēs rūpējamies par katru niansi, tai skaitā par garantijas nodrošināšanu, līdz ar to par izcilu kvalitāti no idejas līdz dzīvei mājoklī un videi ap to.

Atrašanās vieta
Mēs izvēlamies savus projektus realizēt perspektīvos rajonos, kuru prestižs un vērtība augs līdz ar mūsu realizētā projekta nodošanu ekspluatācijā. Papildus tam, mēs parūpējamies arī par vides sakopšanu ap jauno dzīvokļu ēkām.

Tirgus vērtība
Stabila un augoša tirgus vērtība ir viens no faktoriem, kas raksturo mūsu realizētos projektus. Šajās ēkās ir maza īpašnieku mainība, kas liecina par īpašnieku apmierinātību un pieprasījumu – tātad stabilu tirgus vērtību.

Vide attīstībai
Mūsu arhitektu projekti ir veidoti šodienai ar skatu nākotnē. Tos raksturo mūsdienīgs plānojums, modernas uzstādītās sistēmas, kvalitatīvi būvniecības, apdares un komunikāciju materiāli.

Merks klienti ir jau vairāk kā 1150 dzīvokļu un privātmāju īpašnieki, kuri dzīvojamo platību iegādājušies mūsu attīstītajos projektos:

Realizējam arī mūsu klientu ieceres – dzīvojamos projektus, kuros Merks ir būvuzņēmējs, kas nodrošina visus ar daudzdzīvokļu namu vai privātmāju ciematu celtniecību saistītos darbus, savukārt projekta autors, pasūtītājs un attīstītājs ir kāds cits uzņēmums.

Mūsu klientu ieceres un plānus mēs realizējam ar visaugstāko atbildību, solītajā termiņā un kvalitātē. Mēs piedāvājam efektīvus risinājumus, kas palīdzēs celt arī mūsu klientu – mājokļu pasūtītāju tēlu un reputāciju viņu klientu acīs.