Inženierbūves

Ūdens apgādes tīkli, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacijas – tās ir būves, kas ir praktiski nemanāmas, bet būtiski uzlabo ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Mūsu inženierbūvju komanda kopā ar vietējām pašvaldībām ir rekonstruējusi un izbūvējusi vairāk nekā 20 dažāda tipa inženierbūves dažādās Latvijas vietās – Jūrmalā, Pierīgā, Valmierā, Salacgrīvā un citur.

Savus darba rezultātus mēram ilgtermiņā. Mums ir svarīga kvalitāte un drošība, ko mūsu veikums sniedz sabiedrībai un pasūtītājam. Tā ir misija, ko mēs realizējam kopā ar pasūtītāju – sakārtot pilsētvidi, atveseļot vidi un nodrošināt augstāku dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.

Dažas no realizētajām inženierbūvēm