Inženierbūves

Merks sadarbībā ar vietējām pašvaldībām rekonstruē un būvē inženierbūves visā Latvijā. Darbības laikā Merks uzbūvējis vairāk kā 20 inženierbūves – rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacijas un dzeramā ūdens gūtnes Rīgā, Jūrmalā, Pierīgā, Valmierā un citās Latvijas pilsētās.
Jūrmalas, Valmieras, Salacgrīvas iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja ikdienā lietot SIA Merks izbūvētās inženierkomunikācijas, daudzi Latvijas iedzīvotāji šķērso upes pa SIA Merks būvētajiem tiltiem visā Latvijā.

Savus darba rezultātus mērām vienkārši. Vissvarīgākais ir kvalitāte un drošība mūsu būvēs, mūsu klientu apmierinātība un mūsu gandarījums par paveikto darbu – uzbūvētajiem objektiem, sakārtoto pilsētvidi, mūsu ieguldījumu dabas un apkārtējās vides atveseļošanā.

SIA “Merks” objekti