Merks darbība

Mēs domājam inovatīvi un sekojām tendencēm, lai piedāvātu un izbūvētu risinājumus attīstību rosinošai videi.

Kā mēs esam iekarojuši savu pozīciju kā būvnieks?
Mēs sniedzam pasūtītājam garantiju, ka ēka tiks uzbūvēta jeb pasūtījums izpildīts noteiktos termiņos, izmaksās un atbildīs augstākajai kvalitātei. Papildus tam, mēs nemitīgi ceļam nozares standartus, piedāvājot pasūtītājam jaunus, efektīvus risinājumus un izmaksu ietaupījumus.

Mēs būvējam šodien – tuvākai un tālākai nākotnei.  Mūsu mērķis ir veikt mums uzticēto uzdevumu tik labi, lai Merks būvētās ēkas var iedvesmot un kalpot nākamajām paaudzēm.

Sabiedriskās būves

Savas darbības laikā esam realizējuši vairāk nekā 120 sabiedrisku būvju celtniecību. To skaitā ir skolas, bērnu dārzi, slimnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības centri un cita veida ēkas. Esam saņēmuši arī daudzus apbalvojumus par sabiedrisku ēku būvniecību.

Inženierbūves

Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – Jūrmalas, Rīgas, Valmieras, Salacgrības u.c. esam uzbūvējuši vairāk nekā 20 inženierbūves. To skaitā rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacijas un dzeramā ūdens gūtnes, kā arī izbūvēti tilti u.c.

Energobūves

Merko grupas uzņēmumu pieredze Igaunijā bija nozīmīgs faktors, lai Merks pieņemtu izaicinājumu uzsākt specializāciju arī šī tipa ēku būvniecībā un rekonstrukcijā Latvijā. Kopš 2014. gada mūsu komanda ir rekonstruējusi vai no jauna uzbūvējusi vairākas augstsprieguma elektroenerģijas pārvades sistēmu būves. rekonstrukcijas.

Mājokļu būvniecība

Esam realizējuši ļoti dažādu daudzdzīvokļu namu un dzīvojamo ēku būvniecību, mūsu klientiem. Tie ir projekti, kuru konceptu ir izsapņojuši un izstrādājuši mūsu klienti, savukārt mūsu būvnieku komanda to ir pārvērtusi mājās ar iebūvētu labsajūtu.