Merks darbība

Mēs nebūvējam vienkārši objektus. Mēs būvejam vidi izaugsmei un attīstībai.

Sabiedriskās būves

Projektēšana un būvniecība – sabiedriskās ēkas, sabiedriskās ēkas ar sociālu funkciju, ražotnes, katlu mājas.

Inženierbūves

Inženiertehnisko objektu  projektēšana un būvniecība, ceļu un tiltu izbūve.

Mājokļu būvniecība

Ik mājoklis veidots domājot par kvalitāti un ilgtspēju.