Visas ziņas

Konkurences padomes lēmums saistībā ar SIA “Merks”

9.augustā AS “Merko Ehitus” meitasuzņēmums SIA “Merks” saņēma Konkurences padomes lēmumu administratīvā procesa ietvaros, kas uzsākās 2019. gadā. AS “Merko Ehitus” ir sniegusi attiecīgu informāciju par minēto administratīvo procesu  04.09.2019 biržas paziņojumā, kā arī gada un ceturkšņu pārskatos.

Saskaņā ar 2021. gada 30. jūlija lēmumu Konkurences padome uzskata SIA “Merks” par vienu no 9 būvniecības uzņēmumiem, kuri bija aizliegtas vienošanās dalībnieki laikā no 2015. gada līdz 2019. gadam, tādejādi pārkāpjot Latvijas Konkurences likuma 11. panta pirmo daļu. Cik tas ir zināms grupai  – SIA “Merks” nav uzskatāms  par aizliegtas vienošanās dalībnieku .

Konkurences padomes lēmums paredz soda naudu 5.4% apmērā no SIA “Merks” apgrozījuma 2020. gadā, kas ir 2.688.950,79 eiro. Konkurences padomes lēmums paredz ka AS “Merko Ehitus” kā SIA “Merks” māteskompānija ir solidāri atbildīga par minētā soda apmaksu gadījumā, ja SIA “Merks” nespētu pildīt savus pienākumus.

SIA “Merks” un AS “Merko Ehitus” nepiekrīt Konkurences padomes lēmumam un plāno to pārsūdzēt Latvijas Administratīvajā tiesā 30 dienu laikā. AS “Merko Ehitus” sniegs informāciju biržā par lēmumu pārsūdzēt spriedumu. Konkurences padomes piespriestā soda nauda nav jāmaksā, kā arī nevar iestāties jebkādas citas Latvijas likumdošanā noteiktas negatīvas sekas , pirms stājas spēkā tiesas spriedums.

AS “Merko Ehitus” ir vīlusies, ka Latvijas Konkurences padome ir nākusi klajā ar šādu lēmumu. Jebkurš iespējamais godīgas konkurences pārkāpums ir pretrunā ar grupas darbības principiem un vērtībām. Visos tās mājas tirgos grupa seko likuma prasībām un grupā pieņemtajiem ētiska biznesa principiem, kā arī sadarbībā ar meitasuzņēmumu vadību turpina ieviest nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu šādus riskus nākotnē.