News

25.02.2015. Polipaks ražošanas un loģistikas centra atslēgas tiek nodotas tā īpašniekam, pabeidzot 2013.gada augustā uzsākto darbu.

Projekta ietvaros izbūvēta polietilēna, polipropilēna un bipolimēru iepakojumu ar apdruku ražotne ar noliktavu un biroja telpām. Kopējā zemes platība, kur tika veikti būvniecības darbi ir 66’959m2. Kopējais ēkas apbūves laukums 27’693m2, ēkas kopējā platība 35’196m2. Būvprojekta vadīšana bija labs izaicinājums komandai, ņemot vērā projekta lielumu, pasūtītāja augstās prasības, dažādās ekspertīzes un inženierkomunikācijas sarežģītību.


Magdelēnas kvartāla attīstības projekta pirmā kārta

17.februārī esam parakstījuši līgumu ar SIA “Vastint Latvia” par “Daudzstāvu daudzdzīvokļu māju un multifunkcionāls darījumu komplekss”, Antonijas ielā 17a, Rīgā, būvniecību. Magdelēnas kvartāla attīstības projekta pirmajā kārtā tiks būvētas divas sešstāvu dzīvojamās ēkas ar 109 dzīvokļiem, 3 komerctelpām un 7 dzīvokļiem pēc „dzīvo-strādā” („live-work”) principa, kur privātā zona ir izvietota ēkas otrajā, bet darba zona ...


Mežaparka infrastruktūra

10.12.2014. saņēmām būvatļauju objekta  „Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana-skaņu valnis Kokneses prospektā 1a, Rīgā” un „Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1A, Rīgā” būvniecībai. Projekta ietvaros tiks izveidota jauna mazstāvu dzīvojamo ēku teritorija. Tiks izbūvēts skaņas valnis 850 m garumā gar pilsētas maģistrālo ielu Gustava Zemgala gatvi. Uz šī vaļņa tiks veidoti apstādījumu 3,7 ha platībā. Speciāli valnim, ...