Energobūves

Viena no jaunākajām Merks darbība jomām, bet jau ar nozīmīgu paveiktā apjomu, ir augstsprieguma elektroenerģijas pārvades sistēmu būvniecība. Liela šādu darbu pieredze Igaunijā ir bijusi kā nozīmīgs faktors un reizē arī izaicinājums uzsākt darbu šajā jomā arī Latvijā. Kopš 2014 gada, aktīvi strādājot, Latvijā ir rekonstruētas vai no jauna uzbūvētas tādas apakšstacijas kā 110kV apakšstacija Aloja, 330kV apakšstacija Aizkraukle, 110kV apakšstacija Skrunda. Šobrīd notiek ĶEGUMA HES-2 apakšstacijas rekonstrukcija.

Merks ir izveidojis konkurētspējīgu Energobūvniecības nodaļu ar spēcīgu komandu tik salīdzinoši konservatīvā un noslēgtā būvniecība nozarē kā elektroenerģijas pārvade. Jau šobrīd Merks energobūvniecības komanda Latvijā patstāvīgi var veikt gan šādu projektu vadību, gan arī montāžas darbus ar savām brigādēm. Vairums no mūsu izbūvētajiem pārvades sistēmas objektiem ir zematslēgas projekti, tādejādi Merks ir uzņēmies pilnu atbildību gan par objekta būvprojekta izstrādi, gan montāžas darbiem.

Merks mērķis ir attīstīt, pilnveidot un pastiprināt savu darbību energobūvniecībā, palielinot darba apjomus gan augstsprieguma, gan zemsprieguma sistēmās.

Mūsu realizētie projekti energobūvniecībā