Visas ziņas

Biznesa kompleksa “Verde” līgums nestājas spēkā

Līgums, ko 2020. gada 16. jūnijā parakstīja SIA “Merks” un SIA “Hanza 14” par biznesa kompleksa “Verde” būvniecību Rīgā, nestājās spēkā, jo neiestājās līguma spēkā stāšanās nosacījums. Sarunas par jauna līguma parakstīšanu par “Verde” būvniecību ir beigušās, nepanākot vienošanos.

SIA “Merks” nepiekrīt “Capitalica Asset Management” (Capitalica) viedoklim un situācijas skaidrojumam, jo tas ir maldinošs. SIA “Merks” uzskata Capitalica paziņojumā minētos faktus un apgalvojumus par nepamatotiem un iespējamai prasībai pret SIA “Merks” nav jebkāda juridiska pamata.