Vīzija un vērtības

Mūsu vīzija – rast jūsu idejām drošus risinājumus un kvalitatīvi tos īstenot.

MERKS audzis, pateicoties vērtībām, kas veidojušās veiksmīgā sadarbībā ar jums, mūsu klientiem:

uzticamībai

līgumisko solījumu izpildei, garantijām un finansiālajai atbildībai par katru sava darba posmu, korektai un godīgai attieksmei pret valsti, partneriem un darbiniekiem.

stabilitātei

esam starptautiska uzņēmuma sastāvdaļa, kura akcijas tiek kotētas biržā, droša darba vieta darbiniekiem, kuri patstāvīgi pieņem lēmumus un atbild par līgumu un doto solījumu izpildi neatkarīgi no mainīgiem apstākļiem vai izmaiņām valstī un nozarē.

kvalitātei

būvniecības, izmantoto tehnoloģiju, pieņemto lēmumu un pārvaldības jomās.

izaugsmei

gan moderniem procesiem un tehnoloģijām, gan īpašiem, pašu izstrādātiem risinājumiem un domāšanai, kas nodrošina mūsu būvuzņēmuma attīstību.

atvērtībai

demokrātiskam, uz sadarbību vērstam vadības stilam, viedokļu un kolēģu iniciatīvas novērtēšanai, demokrātiskai lēmumu pieņemšanai.