Krasta ielas lejas promenādes teritorijas labiekārtošana Ogrē, 2.kārtaKrasta ielas lejas promenāde, Ogre

Galvenās būves: pārbūvējams gājēju celiņš (garums 390m, platums, 2.5m), jaunizbūvējama skatu terase (apbūves laukums 27 m2), jaunizbūvējama skatu tribīne (apbūves laukums 33 m2). Projekta ietvaros tiks uzstādīti pontoni un izbūvētas betona kāpnes ar noeju uz pontoniem, uzstādīti soli, atkritumu urnas, augstie sēdekļi ar veloturētājiem, kā arī izbūvētas laukakmens teknes lietus ūdens novadīšanai.

Pasūtītājs:
Ogres novada pašvaldība
Projekta nosaukums:
Krasta ielas lejas promenādes teritorijas labiekārtošana Ogrē, 2.kārta
Kategorija:
Inženierbūves
Būves veids:
Transporta būves
Arhitekts :
Ainavu arhitekte: Natālija Ņitavska
Projekta autors:
Jānis Štekels
Darbu veids:
Jaunbūve, rekonstrukcija
Valsts:
Latvija
Adrese:
Krasta ielas lejas promenāde, Ogre
Projekta sākums:
2016.gada augusts
Pabeigšanas gads:
2016.gada decembris
Galvenās iezīmes:
Kopējā platība ~7000 m2