Merks darbība

Mēs strādājam un augam jau vairāk kā 20 gadus, būvējot sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, namus ar sociālo funkciju, infrastruktūras objektus, ceļus un tiltus, attīstot aizvien jaunas pilsētu teritorijas un pilnveidojot pilsētvidi ar mūsu būvēm.

Sabiedriskās būves

Projektēšana un būvniecība – sabiedriskās ēkas, sabiedriskās ēkas ar sociālu funkciju, ražotnes, katlu mājas.

Inženierbūves

Inženiertehnisko objektu  projektēšana un būvniecība, ceļu un tiltu izbūve.

Mājokļu būvniecība

Ik mājoklis veidots domājot par kvalitāti un ilgtspēju.